Dorswedo is een welzijn stichting voor doven in Dordrecht en omstreken

De horende wereld:

De horende wereld is een wereld waarin veel gecommuniceerd wordt met weinig gebaren en mimiek. Denk hierbij aan televisie, radio en gesprekken op het werk.

Dovenwereld:

De dovenwereld is een wereld met een eigen taal, gebarentaal. Gebarentaal is voor doven de moedertaal. Het is ook een volwaardige taal, zoals inmiddels uit onderzoeken is gebleken. De dovenwereld is net zo kleurrijk als de horende wereld.

Doven met elkaar actief:

Doven weten dat zij in de horende wereld moeten leven en zich moeten aanpassen. Dat kost echter veel energie. In de dovenwereld kunnen zij op adem komen en 'bijtanken' door met elkaar actief te zijn in hun vrije tijd. Zo zijn er speciale kerkdiensten, clubhuizen voor doven, vormingswerk en talrijke sport- en ontspanningsverenigingen. Doven zijn echter ook actief door met elkaar te werken aan betere voorzieningen voor doven in de horende maatschappij. Zo is in de laatste 30 jaar bereikt dat de technologie zover ontwikkeld is dat meer doofvriendelijker is en dat er gebarentolken ingezet kunnen worden tijdens vergaderingen op het werk of op school en thuis tijdens de ochtendjournaals met gebarentolk van 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 en 9.00 uur.

Dorswedo doelstellingen:

  • Koepelorganisatie voor de dove verenigingen in Dordrecht en omstreken die zich met ontspanning, sport en belangenbehartiging voor Doven bezighouden.
  • Het organiseren van (gebarentaal)cursussen, activiteiten, sport en ontmoetingen met andere welzijnstichtingen, nationale en internationale dovenorganisaties.
  • Belangen behartigen voor Dove mensen die in Dordrecht en omstreken wonen met als doel de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van ondertitelde programma’s, aangepaste contacten bij gemeentelijke diensten, etc.
  • Dorswedo is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 41121248.

  • Dorswedo heeft de ANBI-status en is sinds 2010 geregistreerd onder de ANBI/RSIN-nummer: 802195982  onder de naam "Stichting Welzijn Doven in Dordrecht e.o." -> afgekort: Dorswedo

  • Dorswedo werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst.

  • Beloningsbeleid: alle bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken en krijgen alleen een vergoeding voor de werkelijke gemaakte kosten zoals reiskosten etc.

  • Financieel jaarverslag Dorswedo 2015 (pdf)
  • Dorswedo beleidsplan 2009-2019 (pdf)