Dovenschap is een landelijke organisatie die de belangen behartigt voor dove mensen met als doel de kwaliteit van hun leven te optimaliseren en een toegankelijke samenleving voor doven te creëren.

Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door te zorgen voor ondertitelde programma's, teksttelefoons bij overheidsdiensten en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.dovenschap.nl